Een lief gebaar

Iemand het gevoel geven er écht toe te doen.